Daily Archives: mars 28, 2023

Idag behövde jag extra stöd från min lärarinna eftersom

ag har tränigsvärk upp till hjärnan efter gårdagens cympandes

Brauchte heute viel Unterstüzung von meiner Lehrerin Muskel-kater bis ins Gehirn vom gestrigen T räning