jag gör- 

jag tränar ganska mycket

-hjärnan på Särvux

Koppen med träningscyckel

och simmträning