Jag heter Beate Lell och
jag har hamnat i Sverige från Tyskland
vart jag är född
mot vägen över Belgien och Finland
vart jag träffade min svensk ex Sambo
på jobbet som projektledare Finland

Jag  har drabbats av en hjärnskada

pågrund av en syrebrist till hjärnan i Maj 2003

Sedan dess har jag  haft personlig assisstans

un

jag brukade jobba mycket med människor

tsom projektledare

dessutom ar jag jobbat som trainare

för engelska

och gjort websidor

att jag kan inte talar högt är mitt största

problem och bekymmer

eftersom jag har alltid tyckt om att jobba och prata

med människor