Daily Archives: 23 december, 2017

Lördag 22.12.2018

Lördag – tvättdag
tvätta
jag hjälpte till att
stoppa i tvätten vilken
Margareta hade försorterad 🙂

Samstag 22.12.2018

saturday